Wanneer verder onderzoek nodig is…

In ons laboratorium kunnen verschillende dingen onderzocht worden:
– Urineonderzoek
– Microscopisch onderzoek van de ontlasting op parasieten
– Ontlastingsonderzoek op Parvo en Giardia
– Bloedonderzoek naar bijvoorbeeld lever- of nierfunctie, suikerziekte, kattenaids,
kattenleukemie enz.
–  Microscopisch onderzoek van huid en haren
– Indien nodig wordt materiaal voor onderzoek opgestuurd.

We beschikken over moderne apparatuur voor het nakijken van bloed, waardoor we in veel
gevallen binnen zeer korte tijd de uitslag van het bloedonderzoek hebben. Dit maakt het
mogelijk om direct een behandeling in te stellen.
Voor bloedonderzoeken die wij niet in ons eigen laboratorium kunnen werken wij samen
met een groter laboratorium waar wij monsters naar toe kunnen zenden.