Bloed vertelt ons meer!

Dierenkliniek de Laan beschikt over een Skyla VB1 biochemieapparaat en een SOLO analyzer voor de bloedonderzoeken. De onderzoeken van deze apparaten zijn snel klaar en meestal hebben wij dezelfde dag nog de uitslag. Beide apparaten zijn zeer betrouwbaar.  
Voor de bloedonderzoeken hebben wij een kleine hoeveelheid bloed van uw huisdier nodig. Meestal is dit prima af te nemen uit het pootje of de hals van uw huisdier.

Als er nog andere onderzoeken nodig zijn, dan wordt het bloed opgestuurd naar een extern laboratorium en hebben we vaak binnen enkele dagen de uitslag.

Albumine

Albumine is een eiwit wat door de lever geproduceerd wordt. Verlaagde hoeveelheden kunnen wijzen op chronische lever- of nieraandoeningen wijzen en op maag- / darmziekten. Bij uitdroging kan de albumine verhoogd zijn.

Alkalische fosfatase

Dit enzym komt in meerdere weefsels voor en kan wijzen op leverziekten en de ziekte van Cushing.

Amylase

Amylase is een enzym geproduceerd door de alvleesklier (pancreas) en bevordert de vertering. Verhoogde waarden zien we meestal bij ontstekingen of tumoren van de alvleesklier.

Calcium

Verhoogde calciumwaarden kunnen gevonden worden bij aandoeningen van de bijschildklier, de nieren maar ook bij een bepaalde tumoren.

Creatinine

Creatinine is een afbraakproduct uit spierweefsel en wordt door het lichaam met een vrij constante snelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spieren. Het wordt in de nier uitgescheiden.
Verhoogde waarden zien we bij nieraandoeningen en bij een verstopping van de urinewegen.

CRP of C-reactief proteïne

De bepaling van CRP wordt uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van een ontsteking of infectie aan te tonen of uit te sluiten. Als de ontsteking reageert op de behandeling, zakt de CRP waarde.
CRP is een eiwit dat gemaakt wordt in de lever. De lever brengt dit eiwit in de bloedstroom.

Electrolyten Natrium/Kalium en Chloor

Een goede balans van deze electrolyten is onmisbaar voor de gezondheid van uw huisdier. Afwijkende waarden kunnen van levensbedreigend zijn. Onderzoek van electrolyten is van belang bij de beoordeling van braken, diarree, uitdroging en hartproblemen.

Galzuren

Galzuren worden gemaakt in de lever. Via de gal komen de galzuren in de dunne darm.
Galzuren helpen in de darm bij de vertering van vet. Aan het eind van de dunne darm worden bijna alle galzuren uit de darminhoud gehaald. De lever haalt bijna alle galzuren weer uit het bloed en gebruikt ze om nieuwe gal te maken. 
Bij leverziekten, een levershunt en galwegproblemen kunnen de galzuren verhoogd zijn. De kringloop is verstoord.
Verhoogde galzuren wijzen op een leverprobleem. Een echo en leverbiopten zijn nodig om te zien wat er aan de hand is. De hoogte van de galzuren zegt niets over de prognose van het leverprobleem.

Glucose

Hoge suikerwaarden wijzen op suikerziekte. Bij katten zien we wel eens een lichte verhoging van de suiker a.g.v. stress. Lage waarden zien we niet vaak maar deze kunnen wijzen op leverafwijkingen, infectie of bepaalde tumoren.

Lipase

Deze bloedtest doen we om vast te stellen of een patiënt een alvleesklierziekte (ziekte van de pancreas) heeft. Deze test meet de hoeveelheid lipase in het bloed. Lipase wordt door de alvleesklier (pancreas) en darmcellen gemaakt en wordt via de alvleesklierbuis naar de twaalfvingerige darm vervoerd. Lipase is het vetsplitsend enzym. Een enzym is een eiwit dat een bepaalde stof kan omzetten in een andere stof. In de darm helpt lipase bij de omzetting van vet uit het voedsel, zodat de opname makkelijker wordt. Lipase komt normaal in kleine hoeveelheden voor in het bloed. Wanneer de alvleesklier beschadigd is of de alvleesklierbuis verstopt is, zal de hoeveelheid lipase in het bloed toenemen. De solo kan het verschil zien tussen de lipase uit de darmwand of at uit de alvleesklier, zodat met zekerheid vast te stellen is of er sprake is van een alvleesklierziekte.

Progesteron

Met behulp van progesteron metingen in het bloed is het juiste dektijdstip van de teef nauwkeurig te bepalen. De kans op een vruchtbare dekking en meer pups nemen hierdoor toe. Met de bepaling volgen we heel nauwkeurig de stijging in de progesteronspiegel en nemen dat mee in ons advies.

Wij adviseren om op de 8e dag van de loopsheid te starten met het eerste bloedonderzoek. Vaak is dit bij het eerste verlies van bloederig vocht uit de vulva.

T4

Wanneer katten ouder worden kunnen ze last krijgen van een te snel werkende schildklier, bij honden kan deze te traag gaan werken.
Met een bloedonderzoek kunnen we het schildklierhormoon, thyroxine (T4) bepalen. Katten met hyperthyroïdie (of een te snel werkende schildklier) hebben gestegen waarden van dit hormoon in het bloed. Honden met gedaalde waarden van dit hormoon in het bloed EN met gestegen waarden van het Thyroïd Stimulerend Hormoon (een hormoon dat de schildklier aanstuurt om schildklierhormonen te produceren) hebben met zekerheid een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie).

Totaal eiwit

Wanneer katten ouder worden kunnen ze last krijgen van een te snel werkende schildklier, bij honden kan deze te traag gaan werken.
Met een bloedonderzoek kunnen we het schildklierhormoon, thyroxine (T4) bepalen. Katten met hyperthyroïdie (of een te snel werkende schildklier) hebben gestegen waarden van dit hormoon in het bloed. Honden met gedaalde waarden van dit hormoon in het bloed EN met gestegen waarden van het Thyroïd Stimulerend Hormoon (een hormoon dat de schildklier aanstuurt om schildklierhormonen te produceren) hebben met zekerheid een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie).

Ureum

Ureum wordt geproduceerd door de lever en uitgescheiden door de nieren. Abnormaal hoge waarden kunnen wijzen op nierfalen en uitdroging. Abnormaal lage waarden komen niet vaak voor maar zouden kunnen wijzen op een leveraandoening. Als het creatininegehalte niet gelijktijdig verhoogd is, is er zeer waarschijnlijk geen sprake van nierfalen.